Al vanaf € 19,95 veilig aanbetalen!
Met de Nationale Aanbetaling Garantie van het NWA
kunt u al vanaf € 19,95 veilig aanbetalen!
Meer informatie

Consument / InformatieHoe werkt het?Stap 1: Het doen van een aankoop
Het doen van een aankoop
U bent op zoek gegaan naar een specifiek product. U heeft de juiste leverancier gevonden en u heeft besloten om tot aankoop over te gaan.

Bij de door u gekozen leverancier verlangt men een aanbetaling.


Stap 2: De aanbetaling aanmelden bij het NWA
De aanbetaling aanmelden bij het NWA
Uiteraard wilt u zo veilig mogelijk aanbetalen, zonder dat de mogelijkheid bestaat uw geld door bijvoorbeeld een faillissement van de leverancier kwijt te raken. U kiest voor een Nationale Aanbetaling Garantie van het NWA.

Het aanmelden van uw aanbetaling garantie bij het NWA gaat via uw leverancier. Uw leverancier kan binnen enkele muisklikken on-line een Nationale Aanbetaling Garantie opstellen.

De door uw leverancier opgestelde Nationale Aanbetaling Garantie dient door u en uw leverancier ondertekend te worden en per fax, post of e-mail opgestuurd te worden aan het NWA.


Stap 3: Overmaken van de aanbetaling
Overmaken van de aanbetaling
Nadat u de ondertekende Nationale Aanbetaling Garantie heeft opgestuurd aan het NWA, dient de aanbetaling (overeenkomend met het bedrag op de Nationale Aanbetaling Garantie) overgemaakt te worden aan het NWA.

De betaling dient overgemaakt te worden aan Stichting Beheer Derdengelden NWA. De bankgegevens van Stichting Beheer Derdengelden NWA staan vermeld op de Nationale Aanbetaling Garantie.

De levertijd van het door u bestelde product gaat in nadat uw leverancier kennis heeft genomen van het ontvangen van uw aanbetaling door het NWA.


Stap 4: Levering
Levering
Het door u bestelde product wordt op het afgesproken moment geleverd.

Bij de levering vraagt uw leverancier u een ontvangstbewijs als bewijs van levering te ondertekenen. Mocht de levering niet conform koopovereenkomst geleverd zijn of niet compleet zijn, dan dient dit duidelijk aangegeven te zijn op het ontvangstbewijs.

U bevestigt aan het NWA dat de levering heeft plaatsgevonden.

Indien er niet conform koopovereenkomst geleverd is, zal met u worden overlegd of de aanbetaling wel of niet kan worden vrijgegeven voor betaling aan de leverancier, of dat de aanbetaling pas wordt vrijgegeven nadat de levering in orde is.


Stap 5: Uitbetaling
Uitbetaling
De levering van het door u bestelde product heeft plaatsgevonden. De aanbetaling wordt overgemaakt aan uw leverancier op de door uw leverancier opgegeven bankrekening.

Na uitbetaling van de aanbetaling aan uw leverancier is de overeenkomst voor de Nationale Aanbetaling Garantie tussen u, uw leverancier en het NWA beëindigd.

Het overige nog te betalen restantbedrag voldoet u na levering rechtstreeks aan uw leverancier op de wijze zoals met uw leverancier is overeengekomen.